Членство

Станете член на СБвМ Шемето“.
Получете достъп до всички наши програми, мероприятия, работни групи, информационни бюлетини и още.

Абонамент за Бюлетин

Достъп до нашия месечен бюлетин, в който се представя както нашата дейност за последния месец, така и новини, засягащи българо-македонските отношения.
Бюлетин ,,Пирин'' е достъпен на нашата страница в платформата Patreon.

5 EUR/месец

Абонирай се сега!

Членство

Достъп както до нашия бюлетин, така и до всички ползи, свързани с работните ни групи. Закупувайки членство в сдружението, Вие допринасяте за дейността ни.
В замяна, получавате право да участвате във всички дейности на сдружението.

3700 MKD еднократна такса
+ 310 MKD/месец

Стани наш член!