We are a Brand Strategy & Design Agency based in Miami and this is what we do

СБвМ
Шемето
Добродетели. Образование.
Традиции. Природа. Свързаност.
Взаимоотношения.
Природа.
Взаимоотношения.

Защита на човешките права на всички българи живеещи в Македония. Развитие на взаимоотношенията между българи и македонци.

Учредителен акт
Мисия и цели

Кликни, за да свалиш PDF.

Учредителен акт. Мисия и цели.

Кликни, за да свалиш PDF.

Кои сме ние?

Живко Чакракчиев

audio asset

Съпредседател

Бекир
Кадриевски

audio asset

Съпредседател

Заедно за развитие.

Свържете се с нас на info@shemeto.org или на телефон (+359) 88 7277 377.